Na Cabajskej ceste v Nitre bude od pondelka prebiehať rekonštrukcia

Stavebné práce na úseku cesty spôsobia dopravné obmedzenia s obchádzkovými trasami.

Foto ilustračná: Pixabay.com

Vzhľadom na dopravne významnú cestu s vysokou intenzitou cestnej premávky v Nitre krajský dopravný inšpektorát vyzýva účastníkov cestnej premávky k trpezlivosti, k nutnosti sledovania prenosného dopravného značenia a k rešpektovaniu pokynov osôb, ktoré budú v miestach počas realizácie rekonštrukcie zabezpečovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Rekonštrukcia má na Cabajskej ceste prebiehať od pondelka 30. mája do 19. júna 2022. Presnejšie ide o úsek od železničného mosta po prevádzku predajne Tóth železiarstvo.

Prácovníci budú v rámci stavebných prác odstraňovať nevyhovujúci kryt vozovky, lokálne majú tiež opraviť podkladové konštrukcie vozovky, upraviť krajnice a vykonať pokládku nového živičného krytu vozovky.

Pre práce bude obmedzená doprava formou čiastočnej uzávierky cesty.

„Doprava bude striedavo vedená okolo pracoviska vo voľnom jazdnom pruhu. Počas víkendových dní sú naplánované aj krátkodobé uzávierky križovatiek dotknutých ulíc Železničiarska, Murgašova, Šurianska, Tehelná a Dolnočermánska s vylúčením cestnej premávky a jej nasmerovaním na obchádzkové trasy,“ vysvetľuje nitrianska krajská polícia.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password