Mostná a Kmeťkova ulica patria naďalej k lokalitám, kde najčastejšie dochádza k násilným deliktom

Vyplýva to zo správy o bezpečnostnej situácii v Nitre za rok 2022. Správa má byť súčasťou marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Zdroj foto: NH

V rámci Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR má Nitra dve obvodné oddelenia, ktorých hranicu tvorí rieka Nitra. Časť Staré Mesto, kde sa nachádza aj Mostná a Kmeťkova ulica, má na starosti obvodné oddelenie Nitra – Západ.

Zodpovedá teda za Kalváriu, Staré Mesto, Klokočinu, Diely, Čermáň, Krškany, Mlynárce, Kynek, Párovské Háje a Lukov Dvor. Obvod Nitra – Východ má na starosti Chrenovú, Zobor, Dražovce, Janíkovce, Priemyselný park Dolné Hony a niekoľko okolitých obcí.

Problémami Mostnej a Kmeťkovej sú naďalej násilie a alkohol u mladistvých.

Za rok 2022 služobný obvod Nitra – Západ eviduje 860 trestných vecí, čo je o 2 viac ako v roku 2021. 183 trestných činov bolo spáchaných na ulici, z toho objasnených bolo 108 skutkov.

Kamerový systém Mestskej polície Nitra (foto: archív TV Nitrička)

„Miesto, kde dochádza najčastejšie k násilným deliktom, je Mostná a Kmeťkova ulica. Objasňovanie a dokumentovanie uľahčuje kamerový systém Mestskej polície v Nitre,“ uvádza sa v správe o bezpečnostnej situácii v Nitre za rok 2022.

Najmä pri výkone služby na Mostnej je spolupráca s mestskou políciou hodnotená kladne. Mestský kamerový systém pomáha v pátraní po „horúcej stope“. Majetkové priestupky a násilie sú s lokalitou spojené pre väčší počet nočných zábavných podnikov, z čoho pochopiteľne vychádza väčšia koncentrácia ľudí pod vplyvom alkoholu.

Z 30 násilných trestných činov, ku ktorým došlo v tejto lokalite minulý rok, bolo objasnených 25 skutkov.

foto ilustračná: pixabay.com

Obvodné oddelenie žiada zo strany mestského zastupiteľstva o vyrozumenie, aké opatrenia budú prijaté za účelom prevencie páchania násilnej a majetkovej trestnej činnosti. Podobne žiada o vyrozumenie v prípade mladistvých, ktorí v miestnych podnikoch konzumujú alkohol.

„Týmto žiadam mesto Nitra, aby prijalo opatrenia, ktoré budú obmedzovať vstup mladistvých osôb po 22.00 hod. do nočných podnikov. Preventívnym opatrením by sa obmedzilo požívanie alkoholických nápojov, ktoré zvyšujú riziko závislosti mladých ľudí,“ uviedol v správe Stanislav Demeter z oddelenia Nitra – Západ.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password