Moderný prístroj posúdi, v akom stave je vaša pečeň

Pre pacientov hepatologickej ambulancie má Fakultná nemocnica v Nitre dobrú správu. Na posúdenie stavu pečene už nemusia podstupovať nepríjemnú biopsiu. Dnes už stačí absolvovať vyšetrenie moderným prístrojom.

Vďaka moderným inovatívnym technológiám máme dnes podľa hepatológa Mareka Ráca k dispozícii prístroj, ktorý dokáže posúdiť stav pečene a vo veľkej miere prípadov vie nahradiť nepríjemnú a obávanú biopsiu. ,,Ide o FibroScan, ktorý na posúdenie elasticity –  tuhosti tkaniva pečene využíva mechanický signál,“ vysvetľuje Rác. Dôležitú informáciu dáva meranie CAP, ktoré poskytuje presné meranie množstva tuku v pečeni a slúži na diagnostiku pečeňovej steatózy. 

,,V kombinácii so špičkovým ultrazvukovým prístrojom poskytujú uvedené merania komplexnú informáciu potrebnú pre akurátnu diagnostiku chorôb pečene, v rámci skríningu, určovaní štádia a pri monitorovaní efektov liečby,“ dodáva hepatológ.

Ide o jednoduché posúdenie stavu pečene pri širokom spektre chorôb: metabolická tuková choroba pečene (rizikovými faktormi sú obezita a cukrovka), alkoholová choroba pečene, vírusová hepatitída.

Meranie je časovo nenáročné a poskytuje potrebné informácie priamo na hepatologickej ambulancii do pár minút. Vyšetrenie prístrojom nepredstavuje pre pacienta žiadne bezpečnostné riziko.

Dramatický nárast počtu ochorení pečene v našich končinách sa spája s nárastom výskytu obezity a cukrovky a konzumáciou alkoholu. „Bremeno vyplývajúce z pečeňových chorôb sa opiera o vzostup počtu postihnutých cirhózou a rakovinou pečene. Prudko vzostupný trend je alarmujúci,“ hovorí hepatológ Marek Rác. Inaktivita, nedostatok fyzickej aktivity, nesprávne stravovacie návyky a konzumácia alkoholu podľa neho predstavujú zdravotnú hrozbu pre celé Slovensko.

Cirhóza pečene je patologická zmena tvaru a štruktúry orgánu vznikajúca dôsledkom chronickej choroby. Cirhotická pečeň je následne náchylnejšia na vznik karcinómu. Samostatnou kapitolou sú autoimunitné a vrodené metabolické poruchy. Následkom cirhózy a neskoro diagnostikovaného ochorenia je strata funkčnosti pečene, až jej zlyhanie a smrť.

,,V našej nemocnici máme za posledné 4 roky na hepatologickej ambulancii diagnostikovaných a vyriešených  278 pacientov s rakovinou pečene, najčastejšia príčina bola alkoholová choroba pečene v štádiu cirhózy, druhou najčastejšou chorobou bola v 41%  prípadov tuková choroba pečene,“ dopĺňa na záver Rác.

Televízia Nitrička

Forgot Password