Mladí umelci zatraktívnia nitrianske Turistické informačné centrum

Umelci dostanú priestor na realizáciu a prezentáciu svojej tvorby v detskej zóne TICadlovo.

Foto: Mesto Nitra

Detskú zónu TICadlovo v Turistickom informačnom centre (TIC) Nitra zatraktívnia výtvarné návrhy a edukatívne hry. Zamerané majú byť na ochranu prírody a budovanie vzťahu k okoliu. „Environmentálno-edukačný presah majú mať aj mobilné prvky, interné a externé priestory zasa oživí kreatívna výtvarná tvorba,“ informovala nitrianska radnica.

Výsledná podoba má vzísť z memoranda o spolupráci, ktorý uzavrelo mesto Nitra a Súkromná škola umeleckého priemyslu v decembri tohto roka.

Umelci budú mať v TIC priestor na aktivity a možnosť svoje návrhy prezentovať na súťažiach a výstavách. „V rámci vzdelávania tak získajú cenné praktické skúsenosti a zároveň atraktívnou formou zvýšia povedomie o jedinečnostiach Nitry,“ dodáva Jana Krajčovičová z Mestského úradu v Nitre.

Televízia Nitrička

Forgot Password