Mladí sa môžu so svojimi nápadmi a projektami uchádzať o grant

Mladí ľudia pôsobiaci v Nitre, ktorí majú chuť spraviť niečo zmysluplné pre okolie, sa môžu so svojimi nápadmi uchádzať o financie z grantového programu.

Foto ilustračná: Freepik

Vyhlasovateľom výzvy je Nitrianska komunitná nadácia (NKN) a mesto Nitra s finančnou podporou organizácie UNICEF.

V grantovom programe Mladí nitiranski filantropi je možné získať najviac 1000 € na jeden projekt.

„Program motivuje mladých ľudí k dobrovoľníctvu a filantropii. Súčasťou programu je aj vzdelávanie, ktoré je dobrovoľné a bezplatné. Vo vzdelávacej časti účastníci získajú vedomosti a zručnosti, ako pripraviť a napísať projekt, ako ho zrealizovať a napokon aj vyúčtovať a vyhodnotiť,“ vysvetľuje NKN.

Projekty by mali byť zamerané na životné prostredie, šport, voľný čas, rovesnícka pomoc, pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú a čokoľvek iné, čo môže byť prínosom pre komunitu.

Výzva je určená pre mladých ľudí vo veku 13 – 25 rokov, teda najmä pre žiakov a študentov nitrianskych základných, stredných škôl a univerzít. Neplnoletých účastníkov bude v projektovom tíme sprevádza dospelá osoba, napríklad koordinátor, učiteľ a rodič.

Odporúčané dvojdňové vzdelávanie zamerané na prípravu vlastných projektov bude prebiehať buď 1. a 2. júna 2023, alebo 7. až 8. júna 2023. Projekty je možné predkladať do 9. júna 2023 do polnoci. Realizované budú od 20. júna do 15. novembra 2023.

Televízia Nitrička

Forgot Password