Mladí hrdinovia

Reč je o žiakoch Základnej školy kráľa Svätopluka.

Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s mestom Nitra ocenilo 29. januára dobrovoľníkov za ich činnosť a spoločenskú angažovanosť v minulom roku. Novinkou tohto ročníka bolo ocenenie v kategória Škola priateľská k dobrovoľníctvu.

Ocenenie Srdce na dlani si v tejto novovzniknutej kategórii prevzali zástupcovia žiackeho parlamentu spolu s ich koordinátorkou, učiteľkou Zuzanou Šimkovou. Túto akciu vymyslela a zastrešila Viola Sviteková.

„Táto nitrianska škola podporuje medzi žiakmi rozvoj dobrovoľníctva už od útleho veku. Škola spolupracuje s Nitrianskym centrom dobrovoľníctva a poskytuje priestor na prednášky o dobrovoľníctve,” informuje mesto Nitra. Okrem iného ZŠ vytávra vlastné projekty, ktorými sa snaží motivovať žiakov k dobrovoľníctvu.

Bližšie informácie sa dočítate na oficiálnej stránke Mesta Nitra.

Televízia Nitrička

Forgot Password