Misijný jarmok

Chceli by ste ochutnať kubánsky punč a zároveň podporiť dobrú vec? Zavítajte na Kalváriu na tradičný Misijný jarmok.

Misijný jarmok sa bude konať v nedeľu 15. decembra 2019 v Nitre na Kalvárii v blízkosti Kostola Nanebovzatia Panny Márie a Misijného domu. Po každej sv. omši (sv. omše začínajú o 7.00, 9.00 a 10.30) sa návštevníci budú mocť zúčastniť jarmoku a za príspevok ochutnať vynikajúce jedlo alebo zakúpiť dary, ktorými môžu obdarovať iných.

„Misijný jarmok organizuje komunita verbistov (rehoľníkov Spoločnosti Božieho Slova) na Kalvárii spoločne s veriacimi, ktorí navštevujú náš kostol a spoločenstvá,“ vysvetlil páter Tomáš Gerboc SVD.

zdroj: fb Farnosť Nitra – Kalvária

“Dať zo svojho pre niekoho, kto má menej, málo či nič,” to je akýmsi mottom každého ročníka Misijného jarmoku v Nitre, ale aj v Bratislave, kde sa zvykne konať tiež.

„Sme v Advente, blížia sa Vianoce. Každý túžime po darčeku, no dôležité je uvedomiť si, že tak ako sme boli obdarovaní tým najväčším darom (Ježišom Kristom), aj my sa máme naučiť obdarovávať,“ pripomenul páter Tomáš a dodal: „Práve výťažok z Misijného jarmoku je náš spoločný dar pre tých, na ktorých chceme myslieť a pomôcť im.“

zdroj: fb Farnosť Nitra – Kalvária

Návštevníci jarmoku si budú môcť za svoj príspevok zakúpiť rozmanité jedlá domácej výroby – doma varenú kapustnicu, domácu – tzv. kalvársku (cigánsku) pečienku, domáce lokše, kapustníky, oblátky, koláče, zákusky, varenú čokoládu, dobrú kávu, kubánsky punč, varené víno, knihy, vianočné ozdoby, perníčky a medovníčky, a mnoho pekných vecí, ktoré sú „hand made“ – doma vyrábané s túžbou napomôcť tak misijnému dielu.

„Výťažok z Misijného jarmoku poputuje na Kubu pre potreby nášho spolubrata Michala Vrtáka, ktorý ako misionár pracuje v Havane. Jeho túžbou a potrebou je dobudovanie centra, ktoré poskytuje starostlivosť – aspoň raz týždenne stravu – pre starých a opustených ľudí, ktorí často „žijú“ na ulici,“ povedal páter.

zdroj: fb Farnosť Nitra – Kalvária

Peniaze pôjdu taktiež na úpravu kuchyne a jedálne, kde sa varí a vydáva strava týmto ľuďom. Ďalšie prostriedky budú využité na rekonštrukciu pastoračných priestorov farnosti, ktoré sú pre službu misionára ľuďom tiež veľmi dôležité.

Na Kube máme troch misionárov – Slovákov. Páter Michal Vrták SVD je najmladší z nich, no má na starosti najväčšiu farnosť priamo v hlavnom meste. Ako sám napísal, prosí o materiálnu, no o to viac aj o duchovnú pomoc.

Misijný jarmok je tak možnosť ukázať, že Vianoce sú niečim, čo žije v nás, a že v nás samých ožíva dobrota a láskavosť.

Televízia Nitrička

Forgot Password