Ministerstvo chváli denný stacionár v Nitre

Vzorný chod fungovania denného stacionára usúdila ministerská kontrola v mestskom zariadení sociálnych služieb na Klokočine.

foto zdroj: FB Mesto Nitra

Na Slovensku je zaevidovaných vyše dvesto takýchto zariadení. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preskúmalo 50 z nich. Kontroly neskončili dobre pre súkromné stacionáre – viac ako polovica z nich mala nedostatky. Najväčšie medzery boli v dochádzke klientov, kedy sa kontrolóri stretli s jej falšovaním. Na základe dochádzky pritom zariadenia dostávajú dotácie od štátu. 

Z celoslovenskej inšpekcie sa v dobrom svetle ukázal stacionár pre seniorov a zdravotne postihnutých, ktorý funguje už jedenásty rok v Správe zariadení sociálnych služieb na Baničovej ulici v Nitre.

„Jeho celková kapacita je 45 klientov a rozdelená je do troch cieľových skupín: seniori, autisti a ľudia s mentálnym alebo zdravotným postihnutím,“  povedala Zuzana Jančovičová, riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre.

Denné stacionáre slúžia pre klientov, ktorí prichádzajú do zariadenia presne tak, ako do školy či zamestnania – teda ráno. Liečba prebieha v priebehu dňa, večer pacient odchádza domov. To mu zabezpečuje kontakt s rodinou. 

Myšlienka vzniku denného stacionára prišla z iniciatívy učiteľov zo Špeciálnej školy, ale aj rodičov takto postihnutých detí.

„Možnosť tráviť voľný čas v dennom stacionári obohacuje klientov po každej stránke. Nenahraditeľný je pre nich sociálny kontakt a rozvíjanie zručností, čo im spestruje život. V stacionároch sú zamestnané aj opatrovateľky, ktoré sa im venujú, robia s nimi rehabilitačné cvičenia. Pobyt v stacionári im po každej stránke skvalitňuje život,“  uviedla Zuzana Jančovičová.

Okrem pestrej činnosti majú klienti v tomto zariadení k dispozícii aj termo akupunktúrne masážne lôžko či zdvíhacie zariadenie, vďaka ktorému sa môžu venovať rôznym aktivitám. Tieto zdravotné pomôcky im darovala nitrianska humanitná spoločnosť Homo Nitriensis.

Denné stacionáre spadajú do originálnych kompetencií obcí, financuje a kontroluje ich priamo ministerstvo a samospráva mesta. 

Televízia Nitrička

Forgot Password