Minimálna mzda je od januára vyššia

Od januára si zamestnanci pracujúci na hlavný pracovný pomer za minimálnu mzdu polepšia.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky číslo 324/2019 Z. z. ustanovuje minimálnu mzdu na rok 2020 vo výške 580 eur mesačne. Minimálna hodinová mzda predstavuje v roku 3,333 eur. V porovnaní s rokom 2019 ide o nárast mesačnej minimálnej mzdy vo výške 60 eur, hodinová mzda stúpla o 0,344 eur.

Ide o najvyššie zvýšenie minimálnej mzdy za posledných 17 rokov.

V súlade so Zákonníkom práce nesmie byť mzda zamestnanca nižšia ako minimálna mzda stanovená nariadením vlády SR. Nárok na ňu majú zamestnanci v pracovnoprávnom vzťahu vykonávajúci prácu na základe pracovnej zmluvy aj zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – takzvaní dohodári.

Na Slovensku pracujú za minimálnu mzdu približne 4 percentá ľudí.

Minimálnu mzdu je možné mať aj vyššiu. Existuje šesť stupňov náročnosti práce, ktoré majú vyšší  koeficient a tým aj vyššiu mzdu. Tá sa dá zvýšiť aj prácou v noci, za ktorú existuje povinný príplatok. Minimálna mzda tak niektorým zamestnancom môže stúpnuť až o 120 eur mesačne.

Výška minimálnej mzdy je uvádzaná v hrubom. Z tejto mzdy sa platia dane a odvody a po ich odčítaní dostane zamestnanec orientačnú čistú mzdu. Jej výska sa odvíja od viacerých faktorov – či má zamestnanec deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus alebo či podpísal nezdaniteľnú časť základu dane.

Každý zamestnanec pracujúci na trvalý pracovný pomer má zo zákona nárok aj na stravné a dovolenku.

Pokiaľ pracujete viac ako 4 hodiny, zamestnávateľ vám musí zabezpečiť stravu alebo prispieť na stravné lístky, a to minimálne do výšky 55 percent ich hodnoty. Počet dní dovolenky zas určuje vek zamestnanca a od 1. januára 2020 aj fakt, či sa trvale stará o maloleté dieťa. Od Nového roku tak majú nárok na 5 týždňov platenej dovolenky aj zamestnanci mladší ako 33 rokov.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password