Mimovládne organizácie môžu NKN požiadať o grant

Neziskové organizácie, združenia i ďalšie mimovládne organizácie majú už iba niekoľko dní na to, aby Nitriansku komunitnú nadáciu (NKN) požiadali o grant na svoju činnosť.

Ako uviedla NKN, uzávierka programu s názvom Aby ľudia ľuďom pomáhali je 21. augusta.

Maximálna výška dotácie je 3000 eur na jeden projekt. NKN podporí predovšetkým tie organizácie, ktoré zapájajú mladých ľudí do športových aktivít a vedú ich k zdravému životnému štýlu.

„Dotácie sú určené na posilnenie činnosti mimovládnych organizácií a na ich programový rozvoj. Napríklad na strategické plánovanie, rozvoj inovatívnych programov, ale aj vzdelávanie pracovníkov či materiálne zabezpečenie,“ informovala NKN.

Ako pripomenula, zverejnenie výsledkov grantového programu Aby ľudia ľuďom pomáhali je naplánované na 9. septembra.

„Samotná realizácia projektov bude v termíne od 9. septembra 2023 do 31. mája 2024,“ doplnila NKN.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password