Mikuláš odovzdal 5 defibrilátorov

Mikuláš v Nitre nerozdával iba sladkosti, ale aj zdravotné pomôcky.

Mesto Nitra odovzdalo svojim športoviskám niekoľko defibrilátorov. Defibrilátor je, okrem jazykolamu, prístroj určený na liečbu porúch srdcového rytmu krátkym elektrickým výbojom. Názov pochádza z jeho pôvodného využitia – používal sa na fibrilácie komôr (stav, kedy srdce nedokáže prečerpávať krv) v rámci kardiopulmonálnej resuscitácie (súbor výkonov zaisťujúcich obnovenie alebo zaistenie obnovy prietoku krvi do mozgu). Dnes sa využíva aj pri arytmii – poruche srdcového rytmu.

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay.com

Darované prístroje budú v tomto prípade slúžiť na poskytnutie prvej pomoci. Všetky budú mať zabezpečenú dokumentáciu, na základe ktorej sa nahlasuje, kde sa tieto prístroje nachádzajú. K defibrilátorom sú dokúpené aj špeciálne detské elektródy. Tie sa musia po akomkoľvek použití vymeniť a nahradiť sa novými. Bližšie informácie nám vo video rozhovoroch poskytol viceprimátor mesta Nitry Daniel Balko a Miloš Dovičovič, vedúci oddelenia športových zariadení.

Miloš Dovičovič (vľavo) a Daniel Balko

Daniel Balko

Koľko defibrilátorov mesto Nitra odovzdalo a kde všade ich môžeme nájsť?

Mesto Nitra prišlo s potrebným darčekom, ktorý dúfam, nebude nikdy potrebné použiť. Rozdávame 5 defibrilátorov pre 4 mestské športoviská, 1 bude slúžiť v telocvični na Hlbokej. Tento prístroj bude mať k dispozícii Mestský kúpeľ, Mestské kúpalisko, Mestská športová hala a tenisové kurty na Chrenovej.

Miloš Dovičovič

Kto môže prístroj použiť v prípade nutnosti?

Treba vedieť, že je to prístroj, s ktorým môže pracovať laik, pretože ten prístroj je konštruovaný tak, že ho vedie v prípade zdravotných problémov. Drvivá väčšina s týchto prípadov je porucha krvného obehu, ktorý je v 80 % zapríčinený fibriláciou srdca.

Budú zabezpečení príslušní pracovníci, ktorí budú prístroj obsluhovať?

Vo všetkých zariadeniach, v ktorých bude tento prístroj, vždy bude aj niekto z nášho personálu. V prípade základnej školy Cabajská, tam vždy bude niekto dospelý, či učiteľ alebo vychovávateľ, ktorý bude môcť tento prístroj použiť v prípade nutnosti.

Zakúpenie zabezpečilo mesto Nitra, aký bol celkový náklad týchto prístrojov?

Jeden tento prístroj stál približne 1500 eur, k tomu sú skrinky, v ktorých budú uložené. Celkovo zo všetkým bol náklad asi 12-tisíc eur.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password