Miesto prvého kontaktu COMIN má za sebou 1. rok fungovania

Na Miesto prvého kontaktu sa najčastešie s otázkami obrátili cudzinci z Ukrajiny, Iraku a Srbska. Pre koronavírus osobný kontakt na istý čas nahradili telefóny a e-maily.

Miesto prvého kontaktu bolo otvorené 1. októbra 2019 ako jedna zo služieb Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre. „Poradenstvo bolo zamerané najmä na riešenie otázok v súvislosti s pobytom v SR, so zamestnaním/živnosťou, s rodinou, so vzdelávaním/rekvalifikáciou a rovnako tak napr. pri podávaní dane z nehnuteľnosti, zápise do katastra, žiadosti o opatrovateľské, správnom konaní na cudzineckej polícii, získaní pomoci zo strany mesta Nitra, otázkach o platení komunálneho odpadu či informáciách o veľvyslanectvách Ukrajiny a Peru pre vybavenie nových cestovných dokladov,“ objasnila Nikoleta Kováčová, PR manažérka COMIN.

Počas svojhu fungovania prostredníctvom pracovníkov poskytlo 288 konzultácií 190 klientom.

Miesto prvého kontaktu ale neslúži iba cudzincom, ale aj majoritným obyvateľom Nitry. „V tomto smere jeho služby využívali najmä zamestnávatelia, ktorým bolo viackrát poskytnuté sociálno-právne poradenstvo,“ vysvetlila PR manažérka. Poradenstvo poskytlo napríklad aj personálnej agentúre, ktorá sa informovala o správnosti potvrdenia o ubytovaní predkladaného v rámci konania o pobyte.

Potvrdenie bolo potrebné predložiť cudzineckej polícii či realitnej agentúre, ktorá riešila špecifiká nájomnej zmluvy cudzincov žiadajúcich o pobyt.

Na Miesto prvého kontaktu, ktoré sídli v Klientskom centre Mestského úradu v Nitre sa najčastejšie obracali štátni príslušníci Ukrajiny (54), Iraku (50) a Srbska (24). Navštívili ho aj cudzinci z Peru, Ruska, Grécka, Brazílie, Rumunska, Bieloruska, Poľska, Írska, Japonska a Indie.

Osobné poradenstvo istý čas z dôvodu koronavírusu nahradila telefonická a e-mailová komunikácia.

„Počas tohto pre všetkých neľahkého obdobia cudzinci žijúci v Nitre riešili s našimi pracovníkmi najmä otázky ohľadom žiadosti o finančnú pomoc poskytovanú štátom pre SZČO, registrácie na Úrade práce a žiadosti o dávku v nezamestnanosti, pomoci s domácim vzdelávaním detí počas online vzdelávania, možnosti odkladu splátok hypotekárnych úverov či možnosti rekvalifikačných kurzov,“ dodala Nikoleta Kováčová.

zdroj foto: COMIN

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password