Miesto áut javory poľné

Frekventovaný priechod medzi Župným a Svätoplukovým námestím na jar zozelenie.

Roky tam parkovali autá, dnes tam stoja stromy. Na úzkej parcele medzi Župným námestím a Mostnou ulicou vysadili javorovú aleju. Pozemok je vo vlastníctve mesta, ide však o ekologicky náročnejšie miesto s bližšie nešpecifikovanou vrstvou štrku, ktorá pôsobí ako drenáž. Odbor životného prostredia teda musel počítať s tým, že vysadené dreviny budú náročnejšie na údržbu a pravidelnú zálievku. Ku konečnému rozhodnutiu vysadiť javory poľné prispel aj fakt, že vedľajšia plocha patrí súkromníkovi a je určená na zástavbu. „Nakoľko vedľajšia plocha, ktorá teraz pôsobí ako voľná, je územným plánom určená na zástavbu, sme vybrali dreviny, ktoré sú štíhle a stĺpovité. Šírka koruny v dospelosti dosahuje niekde medzi tri a päť metrov v závislosti od vhodného stanovištia,“ uviedol Štefan Lančarič, vedúci odboru životného prostredia.

Výsadbu inicioval výbor mestskej časti Staré mesto ešte v priebehu roka.

Podľa Lančariča išlo o poslanecký podnet, ktorému sa snažili v rozumnej miere vyhovieť. Vzhľadom na vegetačné obdobie došlo k výsadbe až teraz. „Som rád, že aj táto, síce malá výsadba, prispeje k zveľadeniu tohto priestoru a tiež prispeje k bezpečnosti chodcov,“ povedal predseda komisie pre územné plánovanie a architektúru Peter Mezei. Nápad vysadiť stromy sa stretol s pozitívnym ohlasom aj u verejnosti. Ľudia však očakávajú i úpravu okolitých priestorov.

Foto: Mesto Nitra

V pláne je prestavba Župného námestia.

Rekonštrukcia námestia by mala nadviazať na práve vysadené stromoradie. Zahrnutá je v investičnom zámere na roky 2021 – 2022. „Výhľadovo sa teším najmä na komplexnú prestavbu priľahlého Župného námestia, ktorého súčasťou by mali byť aj ďalšie stromy a mobiliár,“ dodáva Mezei. Z neďalekej plochy, ktorá dnes slúži iba na parkovanie, by sa tak čoskoro mal stať útulný verejný priestor. Navrhovať miesta pre výsadbu novej zelene či sledovať, ako sa darí tej existujúcej, môžete i prostredníctvom aplikácie Zelené mesto.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password