Mesto za minulý rok vytriedilo viac ako 4300 ton komunálneho odpadu

Informovala o tom radnica na základe certifikátu, ktorý mesto získalo od organizácie ENVI-PAK.

Podľa mestského úradu tak Nitra vďaka separácii prispela k úspore emisií skleníkových plynov v objeme 63,5 milióna kilogramov oxidu uhličitého.

„Ide o také množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by prešlo 235 miliónov kilometrov, a teda takmer šesťtisíckrát obišlo zemeguľu,“ uviedol magistrát.

Ako doplnil, organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK uhradila náklady za prevádzkovanie triedeného zberu v Nitre za rok 2022 v celkovej výške 838.548 eur.

„Na podporu povedomia o triedení odpadu boli zorganizované viaceré aktivity pre obyvateľov v podobe informačných plagátov, videí, článkov či podcastov,“ pripomenula radnica.

Televízia Nitrička

Forgot Password