Mestu sa komplikujú plánované opravy škôl, dva projekty musí odložiť

V Nitre sa v sa oddiali modernizácia Základnej školy (ZŠ) kráľa Svätopluka a ZŠ Topoľová.

Projekty v celkovej hodnote približne tri milióny eur muselo mesto odložiť.

Ako vysvetlila radnica, modernizácia a rekonštrukcia oboch škôl mala byť financovaná z Programu Slovensko. „Vyhlasovateľ však 22. decembra 2023 výzvu zrušil a podané žiadosti vrátil späť mestu Nitra. Predpokladá sa opätovné vyhlásenie výzvy s inými kritériami a prípadne aj so zvýšením alokácie. Nie je však známe, v akej dobe,“ uviedol vedúci odboru projektového a strategického riadenia na mestskom úrade Vladimír Ballay.

V mestskom rozpočte sú momentálne vyčlenené financie na rekonštrukciu jedálne na ZŠ Topoľová vo výške 330.000 eur.

Aj tento projekt však bude možné realizovať iba v prípade, ak naň mesto nájde dodatočné peniaze. „Aktualizovaný rozpočet rekonštrukcie kuchyne je vo výške 408.000 eur. Je preto potrebné doplniť zdroje na túto investičnú akciu. Kuchyňa nebola rekonštruovaná od postavenia školy v roku 1975 a v súčasnosti je v havarijnom stave,“ doplnil Ballay.

Televízia Nitrička

Forgot Password