Mestský úrad chce poznať váš názor: Ako hodnotíte jeho fungovanie?

Nitrianska radnica chce zistiť, ako obyvatelia vnímajú jej fungovanie. Výsledky plánuje využiť pri zefektívnení práce a komunikácie.

Školenie CAF na mestskom úrade (foto: mesto Nitra)

Úrad chce fungovať otvorene, transparentne a zároveň stabilne pre obyvateľov mesta a svojich zamestnancov. Na tento cieľ bol vytvorený dotazník pre širokú verejnosť. Prostredníctvom 25 otázok sa obyvatelia môžu vyjadriť k súčasnému vnímaniu mestského úradu, k prístupu zamestnancov úradu aj k jednotlivým službám. Môžu tiež navrhnúť nápady na zlepšenie.

Dotazník je dostupný priamo v Klientskom centre na úrade, alebo online na tomto odkaze. Reagovať je možné do 28. mája.

Vďaka zozbieraným názorom úrad plánuje zefektívniť prácu, zmenšiť mieru byrokracie a zlepšiť vnímanie radnice navonok. „Dotazník je súčasťou procesu samohodnotenia, ktorý radnicu čaká v najbližších mesiacoch. Počas nich zhodnotí fungovanie úradu za posledné tri roky,“ vysvetľuje Lenka Mareková z oddelenia komunikácie a propagácie nitrianskeho úradu. K zlepšeniu fungovania má pomôcť takzvaný CAF model, ktorý má vnímať názory občanov aj zamestnancov.

Mestský úrad v Nitre (foto: NH)

Radnica ho chce zaviesť do roku 2022.

„Smerom navonok sa úrad začal zaujímať viac o to, čo si o ich práci myslia obyvatelia, vnímajú ich podnety, v čom by sa mal úrad zlepšiť a s čím sú spokojní,“ opísala výhody školiteľka a posudzovateľka modelu CAF Iveta Paulová. Do projektu sa v tomto roku zapojili aj mestá Liptovský Mikuláš, Žilina, Šaľa, obec Vysoká nad Kysucou, Bratislava – mestská časť Karlova Ves a Rača.

Podľa prednostu úradu Martina Horáka budú v rámci procesu porovnávať reálne fungovanie nitrianskeho úradu s tým, ako by mali podobné inštitúcie fungovať v ideálnom stave. „Samohodnotenie spočíva práve v tom, že sami porovnávame to, čo by bolo ideálne s tým, ako úrad reálne funguje. A na základe tohto hodnotenia pripravíme akčný plán postupného približovania sa k ideálu,“ dodal Horák.

Televízia Nitrička

Forgot Password