Mestský architekt plánuje veľké zmeny

Mestské zastupiteľstvo, ktoré dňa 6. februára 2020 otvorilo 15. zasadnutie rady, prijalo návrh územnoplánovacieho podkladu.

Materiál č. 444/2020 predkladá projekt Urbanistickej štúdie – Nad Vinohradmi. Ten síce vznikol pod taktovkou hlavného architekta mesta, no jeho autorom je Milan Csanda. Ten na zhromaždení pomocou prezentácie predostrel pripravovaný projekt urbanizácie, čiže výstavby – rozšírenia obytnej zóny.

územný plán

„Ide o materiál, ktorý rieši územie nad Levickou cestou – Za humnami pri Vrábelskej ulici. Je to menšia časť územia, ktorá je vo vlastníctve alebo v inom vzťahu k Združeniu Nová Chrenová. V rámci tohto územia je navrhovaný rozvoj, respektíve výstavba cca 50 rodinných domov,“ vysvetľuje Milan Csanda, architekt.

1. etapa

Usporiadanie navrhovanej obytnej zóny reguluje Vrábeľskú ulicu a vytvára nové navrhované ulice, ktoré by mali slúžiť ako prístup k jednotlivým obytným domom. V priestoroch Hlavnej ulice sa nezabudlo na mestskú zeleň a komunikácie pre chodcov, čo ocenil aj primátor mesta Marek Hattas: „Za mňa výborný materiál, konečne dostane IBV-čka (Individuálna bytová výstavba) nejakú hlavu a pätu. V podkladoch som videl aj chodníky, takto si predstavujem ďalšie developovanie na našom území,“ konštatuje Marek Hattas.

2. etapa

Urbanistická štúdia slúžila ako podkladový materiál k vypracovaniu ďalších návrhov a plánov, jej celková forma nie je konečná a môže sa zmeniť. Na zasadnutí padla aj otázka, kto bude mať na starosti výstavbu komunikácie a sietí.

„Ako budú v rámci tohto projektu riešené cesty a chodníky? Bude to na ramenách vlastníkov alebo to bude musieť riešiť mesto?“ pýta sa Oliver Pravda, poslanec.

Odpoveď síce odznela, no nemusí byť konečná. Autor projektu Milan Csanda vysvetľuje, že zatiaľ je investorom a stavebníkom v jednom Združenie Nová Chrenová. Toto združenie bude mať na starosti aj napojenie na jednotlivé siete. Jednoduchšie siete, ako plyn a elektrina by nemali robiť problémy, no kanalizácia a vodovod budú na dlhšie lakte. Ako sám Milan Csanda priznáva, budú prebiehať rokovania s vodárňami: „Bude potrebné nájsť koridory napojenia tak, aby prechádzali pozemkami, ktoré sú v určitom dosahu.“

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password