Mestskí poslanci schválili peniaze na dotácie aj investičné akcie

Mestskí poslanci vo štvrtok rozhodli o využití deväťmiliónového úveru, ktorý si mesto berie na investičné akcie. V rámci rozpočtových opatrení rozdelili aj ďalších viac ako 800.000 eur určených na dotácie pre šport, kultúru, školstvo, cestovný ruch a sociálne služby.

Financie z úveru sú určené na projektové dokumentácie i na konkrétne investičné akcie. „Pokračujeme ďalej v našich investičných plánoch. Napriek tomu, že zažívame ťažkú dobu, nesmieme zabúdať na rozvoj nášho mesta. Preto sme prijali rozpočtové opatrenia, ktoré hovoria o tom, že deväť miliónov eur príde do mesta a budeme ich rozdeľovať na jednotlivé projekty, ktoré sú strategické a sú obsiahnuté aj v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja,“ uviedol primátor Marek Hattas.

Ako ďalej pripomenul, zo sumy deväť miliónov eur pôjdu štyri milióny na rôzne projekty v doprave.

„Na školstvo a kultúru pôjde ďalších 2,5 milióna eur a rovnaká suma je vyčlenená na zeleň a verejné priestranstvá,“ povedal Hattas. Medzi zámermi, ktoré budú financované z úveru, je napríklad príprava centrálneho verejného priestranstva na sídlisku Diely, zavedenie novej parkovacej politiky, rekonštrukcia lávky pre peších ponad železnicu, či vybudovanie novej plavárne.

Poslanci okrem toho vyčlenili z mestského rozpočtu aj peniaze na dotácie. Pre športové kluby je v nich vyčlenených 600.000 eur, na kultúru, kreatívny priemysel a kultúrne pamiatky 170.000 eur. Na neformálne vzdelávanie poslanci vyčlenili dotácie v celkovej hodnote 15.000 eur. Dotácie na sociálne služby budú v objeme 30.000 eur a na podporu a rozvoj cestovného ruchu bolo vyčlenených 20.000 eur.

Televízia Nitrička

Forgot Password