Mestskí poslanci po novom bez parkovania zadarmo

Nitrianski mestskí poslanci už nebudú parkovať zadarmo. Ustanovenie všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré im to umožňovalo, zrušili po tom, ako voči nemu podal protest prokurátor.

Mestskí poslanci zrušili bod VZN, ktorý im umožňoval parkovať zadarmo Podľa krajského prokurátora Jaroslava Mačeka mesto bezplatným parkovaním pre poslancov priznalo vybranej skupine osôb práva nad rámec zákona. „Zvýhodnenie, ktoré VZN priznáva poslancom, predstavuje ekonomickú výhodu, ktorá nie je opodstatnená a nemá žiadny právny základ. Predstavuje zneužitie vrchnostenského postavenia orgánov samosprávy. Výkon prenesenej štátnej správy neznamená, že orgány mesta stoja nad tými, ktorými boli zvolené,“ uviedol Maček v proteste.

Krajská prokuratúra mestu vyčítala nezákonnosť VZN o parkovaní celkovo v troch prípadoch.

Okrem bezplatného parkovania pre poslancov má byť v rozpore so zákonom aj ustanovenie, ktoré mestu umožňuje nevrátiť občanovi nespotrebované parkovné. Prokuratúra napadla aj bod VZN, v ktorom je vydanie parkovacej karty podmienené riadnym uhrádzaním poplatku za komunálny odpad.

Mestské zastupiteľstvo napokon protestu vyhovelo v dvoch bodoch. Z nariadenia o parkovaní vypadne právo poslancov parkovať zadarmo.

Zrušené bolo aj ustanovenie, ktoré umožňovalo magistrátu nevrátiť občanovi nespotrebovaný poplatok za parkovanie. Naopak, v platnosti bol ponechaný bod VZN, podľa ktorého sa môže vydať parkovacia karta iba tým žiadateľom, ktorí majú zaplatený poplatok za komunálny odpad.

Televízia Nitrička

Forgot Password