Mestskí poslanci chcú pracovníkov mesta motivovať príplatkami a odmenami

O opatreniach už rokovali aj mestskí poslanci, ktorí na svojom októbrovom rokovaní odporučili primátorovi Marekovi Hattasovi, aby výhody pre zamestnancov zaviedol.

Ako sa uvádza v schválenom materiáli, medzi benefitmi by mal byť stabilizačný príplatok vyplácaný za každý odpracovaný rok, garantovaná odmena vyplácaná raz za polrok, motivačná odmena za osobnú účasť zamestnanca na obsadení dlhodobo požadovaného pracovného miesta i zápočet pracovného času pri preukázateľnom použití mestskej hromadnej dopravy (MHD) alebo zdieľanej nemotorovej dopravy pri nástupe na pracovisko.

Podľa mestského poslanca Igora Kršiaka, ktorý materiál vypracoval, je jeho návrh začiatkom diskusie o tom, ako zlepšiť postavenie ľudí, ktorí pre mesto pracujú. „Toto berme zatiaľ iba ako možnosť baviť sa o tom, čo zavedenie takýchto benefitov do praxe spôsobí. Je to, samozrejme, kompetencia vedenia mesta a úradu. Myslím si však, že takéto opatrenia sú v záujme podpory zamestnávania takých ľudí, ktorí nám odchádzajú. Či už sú to kuchárky, školníci, mestskí policajti. Práve zamestnanecké benefity by mohli naštartovať záujem pracovať pre toto mesto,“ skonštatoval Kršiak.

Jeho návrh doplnil viceprimátor Peter Mezei, ktorý chce do výhod pre pracovníkov mesta zaviesť aj bezplatnú MHD pri dochádzaní do práce.

„A rovnako chcem podporiť aj mobilitu pri dochádzania na bicykli, a to zakúpením desiatich elektrobicyklov, ktoré by mohli využívať naši pracovníci,“ uviedol. „Tento materiál má vrátiť nádej zamestnancom, že vedenie mesta má záujem o zlepšenie ich finančného zabezpečenia,“ doplnil ho Kršiak.

Podľa jeho slov by prípadné zavedenie výhod pre ľudí pracujúcich pre mesto bolo, aj napriek zvýšeným finančným nákladom, pre Nitru výhodné.

„Boli vznesené názory, že takéto benefity neúmerne zaťažia rozpočet mesta a mzdový fond. Ale toto všetko má viesť k zrovnoprávneniu odmeňovania, motivovania zamestnancov a aj k istému ‚preoraniu‘ pracovných pozícií, ktoré boli v minulosti vytvorené a dnes sa už len notoricky udržujú,“ dodal Kršiak.

Televízia Nitrička

Forgot Password