Mestskí policajti riešili tisícky podnetov. Priemerná výška pokuty bola 20 eur

Podľa štatistík činnosti nitrianskej mestskej polície sa jej príslušníci počas minulého roka zaoberali celkovo 13 467 priestupkami.

Niektoré zistili sami, na iné ich upozornili občania. Väčšina priestupkov sa podľa správy o činnosti mestskej polície za rok 2019 týkala dopravy. Vyhodnotenie práce MsP odznelo na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Dopravné priestupky, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, problémom bol aj nedostatok parkovacích miest na sídliskách a v centre mesta, parkovanie na verejnej zeleni a chodníkoch, či zákaz státia pre vozidlá dlhšie ako päť metrov. Donucovací prostriedok v podobe „papuče“ použili policajti vo viac ako 5 200 prípadoch. Príčinou dopravných priestupkov je podľa nich predovšetkým vysoká hustota premávky v centre mesta „spôsobená celkovým nárastom počtu vozidiel, využívaním individuálneho druhu dopravy a so spustením výroby automobilky Jaguar Land Rover.“

Na pokutách vlani vyzbierali viac ako 155 000 eur. Priemerná výška pokuty bola 20 eur.

Celkový počet riešených priestupkov oproti roku 2018 vzrástol o takmer 650, na počet 13 467. Na mieste bolo 93,5 percenta priestupkov vyriešených, postúpených na objasnenie bolo 6,5 percenta. Počet uložených blokových pokút dosiahol 7 686. Objasnenosť postúpených priestupkov predstavuje 81,2 percenta. „Miera objasnenosti priestupkov je ovplyvnená okrem iných ukazovateľov taktiež lehotou, počas ktorej je možné priestupok objasniť. V súčasnej dobe je stanovená zákonom o priestupkoch na dva roky,“ uvádza sa v správe. Aj preto existuje predpoklad, že celková výška objasnených priestupkov bude nakoniec vyššia.

Príslušníci mestskej polície sa však podľa vedenia nezaoberali len priestupkami. Mnohokrát boli nápomocní pri hľadaní stratených vecí, pričom väčšinou išlo o zabudnutú hotovosť v bankomate, peňaženky, doklady, mobilné telefóny a kľúče. Policajti tiež zabezpečovali verejný poriadok v meste, realizovali viaceré preventívne programy, či odhaľovali čierne skládky. Mestská polícia v minulom roku zaevidovala 410 vrakov a dlhodobo nepojazdných vozidiel. Našou aktívnou činnosťou, vyhľadávaním, dokumentovaním a apelom na majiteľov vrakov bolo z verejného priestranstva odstránených 318 dlhodobo nepojazdných vozidiel a vrakov“ spresnil náčelník mestskej polície Erik Duchoň.

V roku 2019 nebola podľa predloženej správy na príslušníkov Mestskej polície v Nitre podaná ani jedna sťažnosť.

Minulý rok na núdzovú linku 159 prípadne cez internetovú stránku MsP oznámilo porušovanie právnych predpisov celkovo 6 475 občanov. „Priemerný príchod na sťažnosť za rok 2019 je približne 9 minút,“ uvádza správa. Policajti pri svojej činnosti neboli nútení ani raz použiť služobnú zbraň.

Informácie o činnosti mestskej polície, podnety, ktoré jej príslušníci riešia aj bizarné situáciách, ktorým často počas výkonu svojej práce v Nitre čelia, vám pravidelne prináša i Nitriansky hlásnik v rubrike Prípady mestskej polície.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password