Mestské zastupiteľstvo dnes nerozhodlo o proteste prokurátora k zákazu hazardu

Chytanie za slovíčka, všeobecné nepochopenie a výmena názorov. Aj tak sa dá opísať 14. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre.

Mestskí poslanci dnes rokovali celé predpoludnie, no nerozhodli ani o prvom a zároveň najdôležitejšom bode programu – o proteste prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitry.

Okresný prokurátor Vladimír Bezák podal 30. októbra 2019 protest, v ktorom najneskôr do 90 dní od jeho doručenia navrhuje zrušiť predmetné VZN. Odvoláva sa pritom na nedodržanie zákona o petičnom práve pri vybavovaní petície. Petíciu podľa tohto zákona musí podporiť minimálne 30 percent oprávnených voličov danej obce. Problém Nitry spočíva najmä v tom, že nevie dostatočne preukázať riadne spočítanie a prešetrenie oprávnenosti podpisov získaných pre petíciu Zastavme hazard!

Mesto v správe uvádza, že útvar hlavného kontrolóra náhodným výberom skontroloval 51 z 1 311 predložených petičných hárkov, čo spolu predstavuje 1 008 prekontrolovaných osôb.

Z týchto údajov boli u 78 osôb zistené nezhody s evidenciou obyvateľov mesta Nitry (nedovŕšený vek 18 rokov, nesprávna adresa a pod.). Útvar hlavného kontrolóra z kontrolnej vzorky vypočítal 7,74 percentnú chybovosť. Z celkového počtu 23 082 podpisov vyslovuje teda predpoklad, že 21 295 osôb splnilo všetky požiadavky na podporu petície.

Hlavná kontrolórka mesta Darina Keselyová tvrdenia prokurátora o nedostatočnej kontrole podpisov odmieta. Tvrdí, že táto hĺbková kontrola bola vykonaná len ako dobrovoľná nadstavba. Podpisy boli podľa nej riadne fyzicky spočítané a skontrolované.

Neexistuje žiadny dokument, ktorý by riadne sčítanie a overenie podpisov dokazoval.

Navyše, verziu prokurátora sčasti potvrdzuje aj samotný postup vybavovania petície. „30. mája petičný výbor doručil mestu petíciu. Ešte v ten istý deň visel návrh nariadenia proti hazardu na úradnej tabuli. V pondelok 3. júna bola petícia Zastavme hazard! na stole hlavnej kontrolórky, ktorá vykonala hĺbkovú kontrolu. 26. júna bolo vydané oznámenie o vybavení petície, v ktorom hlavná kontrolórka oznámila výsledok prešetrenia petície,“ opísal rýchly proces prokurátor Bezák.

Okresnému prokurátorovi sa nepozdával ani fakt, že petíciu vybavoval útvar hlavného kontrolóra. Náplňou tohto útvaru nie je vybavovanie petícií, ale kontrola ich vybavenia.

Nitriansky postup dal prokurátor do kontrastu s postupom mesta Vráble: „Hlavný kontrolór s petíciou nerobil nič. Mesto Vráble ju vybavilo za 60 dní a nikto im protest nepodal. Majú nedotknuté VZN zakazujúce hazardné hry.“

V prípade nevyhovenia protestu prokurátora proti VZN o zákaze herní a kasín na území Nitry hrozí mestu žaloba a súd, ktorý môže trvať až dva roky.

Primátor Nitry Marek Hattas pred diskusiou pripomenul dôležitosť stále platného VZN a zdôraznil fakt, že mesto má už v tejto chvíli k prípadu prizvaných aj externých právnikov.

Diskusia aj s občanmi

Medzi diskutujúcimi poslancami vznikli dva tábory. V jednom, na čele s Pavlom Obertášom, ďakovali prokurátorovi za otvorenie očí, druhí, medzi nimi Oliver Pravda či Daniel Balko, síce prokurátora chápali, ale v plnej miere dôverovali mestu.

Do diskusie sa mohli zapojiť aj samotní občania. Túto možnosť využil aj majiteľ siete herní. Svojím vystúpením apeloval na poslancov, aby svoje rozhodnutie dobre zvážili, pretože podľa neho tvrdý zákaz nič nerieši. „Pustíte sem čierny hazard. Mesto z toho nebude mať ani cent. Chcete dopustiť, aby to tu ovládla mafia?“ pokračoval vo svojej reči. Obavu z možného súdu vyslovil aj občan starého mesta Dobrovodský: „Pokiaľ bude súdny spor a mesto ho prehrá, budem to platiť ja a moje deti.“ Do názorovej opozície sa postavil člen tímu pre zber podpisov Polák. Zaručil sa za riadne spočítanie podpisov aj kontrolu ich oprávnenosti. „Myslíte si, že my by sme ich odovzdali, keby nebolo dosť podpisov? My by sme ich zbierali do dnes. Rešpektujte hlas obyvateľov, nebojte sa súdnych sporov,“ povzbudzoval poslancov Polák.

Neriešiteľnú situáciu zahrali poslanci do autu

Najmä tí, ktorí nie sú úplne presvedčení o správnom postupe mesta, si chcú byť istí, že v prípade súdneho sporu bude mať Nitra pre svoje tvrdenia dostatočné dôkazy a šancu uspieť.

Poslanec Štefan Štefek predložil na hlasovanie pozmeňovací návrh, v ktorom žiadal o prerušenie rokovania a vytvorenie komisie z radov poslancov a zamestnancov mestského úradu na kontrolu petičných hárkov k zrušeniu hazardu.

Návrh Štefana Štefeka bol v plnom rozsahu prijatý. Rokovanie mestského zastupiteľstva je prerušené do utorka 28. januára do 15. hodiny.

Zriadená je aj 13 členná kontrolná komisia, ktorej predsedom sa stal Ján Greššo. Mestskí poslanci teda posledné dni 90 dňovej lehoty využijú na počítanie a kontrolu oprávnenosti hlasov na petičných hárkoch.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password