Mestská polícia zháňa nové posily

Záujemcovia o túto prácu musia splniť niekoľko dôležitých podmienok.

Mestská polícia počas predošlých dní oznámila, že hľadá nových zamestnancov. Podmienkou je podať si žiadosť načas.

Nevyhnutné je, aby žiadosť obsahovala:

1. profesijný životopis,
2. doklad o nadobudnutom vzdelaní alebo jeho overená kópia,
3. písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania  v zmysle zákona č.18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť je potrebné odoslať na adresu:
Mestská polícia, Cintorínska 6, 949 01 Nitra

foto: stránka Mestská polícia v Nitre

Medzi ďalšie podmienky prijatia patrí splnenie požiadaviek, ale aj úspešné absolvovanie ústneho pohovoru, diktátu a slohu zo slovenského jazyka a psycho-diagnostického vyšetrenia. Dôležitou súčasťou podmienok sú aj fyzické testy, do ktorých patrí beh na 100 m, kľuky za 30 s., sed-ľah za 2 min. skok z miesta a 12 minútový beh.

„Záujemca, ktorý sa uchádza o pracovné miesto by mal mať ukončené úplne stredné vzdelanie, vek minimálne 21 rokov (dovŕšený vek ku dňu nástupu do zamestnania). Ďalej by mal byť bezúhonný, zdravotne a psychicky spôsobilý na vykonávanie práce príslušníka a na prácu v noci, držiteľom vodičského preukazu skupiny B. Očakáva sa, že bude ovládať jazdu na bicykli a úradný jazyk, to znamená slovenčinu,“ píše sa na stránke mestskej polície.

Mestská polícia ponúka za výkon tejto profesie nástupnú mesačnú mzdu 728 eur, avšak po absolvovaní odbornej prípravy a praktickom zaškolení sa suma zvýši na 836 eur. Medzi ďalšie výhody tejto práce patrí trinásty plat vo výške 75 percent zmluvnej mzdy, 5 dní dovolenky navyše, šesťdňový  rehabilitačný pobyt po splnení základných podmienok.

Ďalej ponúka stabilizačný finančný príspevok po každých 5 odpracovaných rokoch, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, stravné lístky v hodnote 4 eur. Okrem toho mestská polícia zabezpečuje každoročné preventívne lekárske prehliadky zdarma, očkovanie proti infekčným ochoreniam zdarma, bezplatné zabezpečenie odbornej prípravy a získanie zbrojného preukazu, pravidelné tréningy sebaobrany pre príslušníkov a bezplatné využívanie fitness centra s rodinným príslušníkom.

Výberové konanie sa bude konať v stredu 28. augusta 2019 o 8:00 hod. na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici č.6 v Nitre. Nástup do zamestnania bude 20. septembra 2019.

Doplňujúce otázky môžete adresovať na mestskú políciu prostredníctvom mailu: msp@mspnitra.sk alebo telefonicky: 037/6922522, 037/6922511


Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password