Mestská knižnica vo Vrábľoch prešla počas pandémie rekonštrukciou a modernizáciou

Rekonštruovať sa začalo vo februári 2020 a práce ukončili v novembri tohto roku.

Celkové investičné náklady na rekonštrukciu dosiahli výšku 53 900 eur. Mesto investovalo z vlastných zdrojov 42 000 eur a dotácia z Fondu na podporu umenia bola 6000 eur. Zvyšné financie pochádzali z rezervného fondu a zo zostatku hospodárenia z roku 2020.

Koncom júna 2021 mala knižnica k dispozícii 27 464 kníh v hodnote viac ako 147 000 eur.

Minulý rok bol poznačený pandémiou, ktorú pocítila aj návštevnosť či podujatia v knižnici. Seniorom a imobilným občanom začala knižnica doručovať knihy priamo domov. „Táto služba sa ujala a zostáva poskytovaná aj v týchto dňoch. Pre ostatných čitateľov fungovali výpožičky cez výdajné okienko až do apríla tohto roka,“ informovala vedúca mestskej knižnice, Marta Danková.

Začiatkom leta sa uskutočnila aj burza kníh, počas ktorej si záujemcovia mohli zakúpiť alebo vymeniť knihy.

Pandémia najviac ovplyvnila kultúrno-vzdelávacie podujatia. Knižnica stihla zorganizovať len 10 podujatí pre žiakov. „Počas bežných rokov sme organizovali okolo 80 akcií. Návštevníci si mohli prehliadnuť 13 výstav kníh a 14 výstav výtvarných prác detí z materských škôl, žiakov základných škôl a základnej umeleckej školy. Opatrenia a s nimi súvisiace zatvorenie knižnice sme využili na stavebné úpravy,“ dodala Danková

Televízia Nitrička

Forgot Password