Mesto Zlaté Moravce získalo dotáciu na dobudovanie základnej infraštruktúry

Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú 455.974 eur, informovala radnica.

Mesto Zlaté Moravce začne na prelome júna a júla s rekonštrukciou chodníka a cesty na Robotníckej ulici a chodníka na Ulici 1. mája.

Ministerstvo vnútra SR poskytlo mestu nenávratný finančný príspevok na projekt Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Zlaté Moravce vo výške 266.737 eur.

Rozdiel finančných prostriedkov uhradia z rozpočtu mesta.

Hlavným cieľom projektu je podporiť dobudovanie základnej technickej infraštruktúry miestnych komunikácií v meste Zlaté Moravce a zlepšiť tak dostupnosť každodenných služieb a potrieb pre obyvateľov mesta.

Foto ilustračná: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password