Mesto Zlaté Moravce odkúpilo dve nové bytovky

Nachádza sa v nich 32 nájomných bytov, ktoré samospráva začne prideľovať záujemcom v druhej polovici tohto roka, informovala radnica.

Zlaté Moravce odkúpili do svojho vlastníctva dve nové bytovky na Robotníckej ulici. Kúpu bytových domov schválilo mestské zastupiteľstvo.

Byty bude prideľovať komisia sociálna, zdravotná a bytová na základe splnenia podmienok na pridelenie bytu, ktoré sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení mesta.

Celková kúpna cena bytových domov vrátane technickej vybavenosti predstavuje 2.745.966 eur. Na základe prijatého uznesenia podalo mesto v termíne do 31. mája žiadosť o poskytnutie podpory na Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a Ministerstvo dopravy (MD) SR. Kúpa bytoviek a technickej vybavenosti bude financovaná z podpory ŠFRB, dotácie z MD SR a z vlastných zdrojov mesta, potvrdil viceprimátor Marek Holub.

Bytovky i technická vybavenosť sú už skolaudované. Obe bytovky majú štyri podlažia, na každom podlaží sú štyri byty. Jedna bytovka má celkovo 16 bytov, z toho osem jednoizbových, štyri dvojizbové a štyri trojizbové byty.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password