Mesto začne od júla so zberom kuchynského bioodpadu na sídliskách

Mesto Nitra začne od júla realizovať na sídliskách zber kuchynského bioodpadu.

V priebehu júna pribudnú na kontajnerových stojiskách hnedé zberné nádoby s označením BRKO. „Vyvážať sa budú jeden až trikrát za týždeň v závislosti od ich naplnenosti a klimatických podmienok,“ informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. Zber kuchynského bioodpadu v rodinných domoch by sa mal spustiť do konca tohto roka, dovtedy môžu obyvatelia domov odovzdávať tento bioodpad bezplatne na zberných dvoroch.

Kuchynský bioodpad poputuje do bioplynovej stanice Bošany. Vyrobí sa z neho elektrická a tepelná energia, ale aj organické hnojivo.

Podľa fyzických analýz tvorí až 40 percent obsahu nádob na zmesový komunálny odpad práve bioodpad. V bežnej smetnej nádobe bioodpad zapácha, hnije a napokon skončí na skládke, kde bez prístupu vzduchu vytvára najsilnejší skleníkový plyn metán, ktorý má významný podiel na globálnom otepľovaní. 

Do nádoby na kuchynský odpad patria tepelne upravené i neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, vajcia a výrobky z nich, potraviny po záručnej lehote, znehodnotené potraviny, nedojedená strava, resp. zvyšky z taniera, šupy z ovocia a zeleniny a zvyšky z kvetov a rastlín. 

Televízia Nitrička

Forgot Password