Mesto upozorňuje obyvateľov: Polievky, omáčky či mlieko do nádoby BRKO nepatria

Tekutý odpad môže počas zimného obdobia primrznúť a skomplikovať tak vyprázdňovanie nádob.

„Od 1. januára platí na Slovensku novela zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorá ukladá samosprávam povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,“ uverejnili v júni 2021 na stránke mesta Nitra. Nitrianske komunálne služby (NKS) začali hnedé nádoby umiestňovať v meste pod Zoborom v júni. Postupne pribudli na všetkých kontajnerových stojiskách nachádzajúcich sa na sídliskách.

So zberom kuchynského odpadu sa na spomínaných sídliskách začalo počas júla a tento zber má veľa výhod. „V prvom rade znížime množstvo odpadu, ktoré v súčasnosti končí na skládke. Zvýšime mieru triedenia od čoho sa odvíja poplatok za skládkovanie, čo prináša ekonomický efekt a súčasne tým prispejeme k ochrane klímy, keďže pri skládkovaní znížime aj tvorbu skleníkových plynov,“ ozrejmil referent pre odpadové hospodárstvo Martin Pavelka. Odpad potom smeruje do bioplynovej stanice sídliacej v Bošanoch a vyrába sa z neho elektrická a tepelná energia a aj organické hnojivo.

Mesto na svojej stránke uverejnilo informáciu, že počas júla sa vyzbieralo 32 ton kuchynského odpadu. Za mesiac august ho bolo podstatne viac, a to 54 ton. „Pevne veríme, že v nasledujúcich mesiacoch toto číslo ešte vzrastie,“ napísal Pavelka.

Radnica však upozorňuje občanov, aby do hnedých nádob biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) nedávali tekutý odpad (polievky, omáčky, mlieko a podobne). Tie znečisťujú smetné nádoby a zvyšujú ich zápach. Počas zimných mesiacov môžu primrznúť, a tak znemožniť vyprázdnenie nádob.

Do hnedých nádob nepatria taktiež papierové obaly z jedál a ani zelený odpad (listy, tráva, konáre). Vhadzovať sa tam nemôžu ani plastové vrecká, povolené sú iba kompostovateľné.

Ak by ste stále nevedeli čo vhadzovať a čo nevhadzovať do hnedých nádob, prezrite si nasledujúci obrázok, ktorý opäť uverejnilo mesto na svojej stránke.

Každému, kto pristúpil k tejto povinnosti zodpovedne, mesto ďakuje a verí, že počet environmentálne aktívnych občanov bude rásť.

foto: mesto Nitra

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Forgot Password