Mesto ukončilo opravu cesty vo vnútrobloku na Wilsonovom nábreží 

Mesto Nitra ukončilo tretiu etapu opravy cesty vo vnútrobloku na Wilsonovom nábreží.

Tretia etapa obnovy cesty vo vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26, 32-42 a Za Ferenitkou sa realizovala počas novembra a decembra minulého roka. Nadviazali sme tak na prvú a druhú etapu z leta, kedy sme pracovali na cestách kolmých na Wilsonovo nábrežie a ich prepojenia.

Ako uviedla radnica, celkové náklady na poslednú časť rekonštrukcie presiahli sumu 45.000 eur.

V ďalšej fáze bolo nutné upraviť pôvodný terén a nahradiť staré podložie cesty novou vrstvou štrkodrviny a asfaltového betónu. „Pribudli tiež nové obrubníky a upravené kanalizačné poklopy,“ doplnil magistrát.

Zdroj foto: Mesto Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password