Mesto Topoľčany ukončilo druhú etapu Ulice P.O. Hviezdoslava

Ide o najfrekventovanejšiu a najväčšiu ulicu v správe mesta.

V rámci nej bolo opravených zhruba 300 metrov cesty a chodníkov od OD Junior k Pivovarníckej ulici, informovala radnica.

Rekonštrukčné práce zahŕňali sprehľadnenie parkovania vodorovným značením, rozšírili sa pruhy pre bezpečnejšiu jazdu a na ulici pribudli nové autobusové zastávky s mobiliárom.

Projektová dokumentácia je pripravená pre celú ulicu, realizácia však pokračuje po častiach pre zosúladenie veľkosti investície s ročnými rozpočtovými možnosťami mesta, uviedol magistrát.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password