Mesto si chce zobrať úver 9 miliónov na financovanie investičných akcií

Posledná splátka by mala odísť v decembri 2032.

Mesto Nitra si plánuje zobrať úver 9 miliónov eur na financovanie investičných akcií mesta v roku 2021 a 2022. Návrh na prijatie úveru budú schvaľovať mestskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 5. novembra.

„Na základe potreby financovania investičných akcií mesta Nitra v rokoch 2021 a 2022 bol spracovaný návrh účelového použitia úveru na financovanie investičných akcií mesta, ktoré budú schválené mestským zastupiteľstvom,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Samospráva predpokladá vyčerpanie úveru v priebehu roka 2021 a 2022.

Obdobie splácania úveru je 120 mesiacov so začiatkom od januára 2023, posledná splátka by mala odísť v decembri 2032. Celková suma dlhu mesta k 30. septembru tohto roka predstavuje 22,37 percenta z celkových skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Predpokladaná výška rovnakého ukazovateľa k 30. októbru tohto roka pri zarátaní všetkých zatiaľ nevyčerpaných limitov aktuálne zazmluvnených úverov a plánovaných splátkach je 35,64 percenta. Pri započítaní limitu navrhovaného úveru vo výške 9 miliónov eur bude ukazovateľ zadlženosti mesta vo výške 48,2 percenta.

Televízia Nitrička

Forgot Password