Mesto Šaľa pripravuje modernizáciu MŠ Budovateľská

Celková investícia je vyčíslená na 236.802 eur, oprávnené výdavky pritom dosahujú 216.374 eur.

Radnica získala na realizáciu projektu dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 205.556 eur, čo predstavuje 95 percent z oprávnených výdavkov. Spolufinancovanie mesta bude predstavovať 10.819 eur, informovala radnica.

Samospráva zabezpečí aj financovanie neoprávnených výdavkov projektu, ktoré dosiahnu 20.428 eur. Realizáciu kapitálovej investície budú schvaľovať mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu.

Súčasťou prác bude zateplenie fasády a strechy, nový hydroizolačný systém vrátane súvisiacich prác, obnova existujúcich klampiarskych a zámočníckych prvkov a konštrukcií na fasáde a streche, úprava okapového chodníka, nová bleskozvodová sústava, výmena svietidiel a na spätné získavanie tepla 16 kusov lokálnych stenových rekuperačných jednotiek.

V súčasnosti pokračuje verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác. Práce by mali byť zrealizované najneskôr do 31. júla budúceho roka.

Televízia Nitrička

Forgot Password