Mesto sa začalo zbavovať garáží

Týmto krokom by mali z ulíc Starého Mesta zmiznúť provizórne garáže.

Nitrianska radnica plánuje postupne likvidovať nelegálne garáže, ktoré stoja na mestských pozemkoch v centrálnej mestskej zóne. Mestský úrad eviduje takmer tri desiatky takýchto stavieb. Dve už magistrát nechal odstrániť koncom apríla. O osude ďalších budú rozhodovať mestskí poslanci na svojom rokovaní 20. mája.

Podľa magistrátu boli mnohé stavby budované ešte v minulom režime, keď ich ako provizórne garáže povoľoval Mestský národný výbor v Nitre.

„V schválenom Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny v Nitre sú stanovené funkčné a priestorové regulatívy, podľa ktorých sú individuálne garáže neprípustné,“ skonštatoval mestský úrad.

Magistrát v súčasnosti eviduje na šiestich uliciach v Starom Meste 29 provizórnych garáži, ktoré nie sú zapísané ani v evidencii katastra nehnuteľností. Radnica už vyzvala vlastníkov, aby tieto stavby z mestských pozemkov odstránili. Ak tak neurobia, môže tak urobiť mesto v zmysle zákona o odpadoch. „Nitrianska komunálna spoločnosť už 27. apríla odstránila dva otvorené objekty bez obsahu na verejnom pozemku. Predpokladané náklady na odstránenie týchto dvoch objektov sú do výšky 500 eur,“ informoval mestský úrad. 
zdroj foto: Mesto Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password