Mesto sa dohodlo na ukončení sporu v prípade objektu na Hollého ulici

Ide o dohodu so súkromnou firmou, ktorá vlastní bývalý Dom opatrovateľskej služby.

Zdroj: archív TV Nitrička

Ako uviedla radnica, obe strany podpísali dohodu o urovnaní. Podľa mestského úradu sa tak súdny spor skončí zmierom a žaloby budú stiahnuté.

„Sme radi, že sa táto kapitola uzavrela a na tejto frekventovanej ulici v centre mesta časom vznikne kultivovaný a zmysluplný priestor slúžiaci obyvateľom či návštevníkom Nitry,“ uviedol vo svojom stanovisku magistrát.

Spory okolo objektu sa začali ešte v roku 2009. Stavebná firma sa vtedy zaviazala na Krčméryho ulici postaviť domov pre seniorov, ktorý mala neskôr vymeniť s mestom Nitra za budovu na Hollého ulici. Bytový dom Senior bol postavený a odovzdaný do užívania v roku 2011. „K zámene stavieb však nedošlo. Firma od zmluvy odstúpila a odvtedy sa vliekla séria viacerých súdnych sporov,“ vysvetlil mestský úrad.

Dohoda znamená, že mesto Nitra oficiálne nadobudne do majetku bytový dom Senior na Krčméryho a stavebná firma bude mať na liste vlastníctva zapísanú budovu na Hollého ulici.

Ako súkromná firma s objektom naloží, zatiaľ nie je známe.

„V hre je viacero možností. Verejnosť budeme informovať, keď si ujasníme, ako chceme objekt v budúcnosti využívať,“ povedal konateľ spoločnosti LL Real Ľuboš Laboš.

Zdroj foto

Televízia Nitrička

Forgot Password