Mesto sa dočkalo ambasádorky pre komunitnú prácu

V novembri minulého roka sa v Nitre podarilo obsadiť funkciu ambasádora pre komunitnú prácu. Zastáva ju Zuzana Blaháková.

Prvý krokom novej ambasádorky bolo odkrývanie príležitostí vyplývajúcich z prostredia a identifikácia tohto prostredia v teréne. „Je pozitívne, že všade na týchto miestach fungujú rôzne formy sociálnej práce. Toto všetko mapujem, aby som si mohla pripraviť plány ako budem postupovať ďalej,“ konštatuje na margo aktuálnej situácie Zuzana Blaháková.

Celý proces bude zahŕňať niekoľko aktivít. Ambasádorka sa bude podieľať na strategických plánoch, ktorým predchádza analýza a formulácia strategických cieľov. „Verejnosť musí byť trpezlivá. Jednoznačne začíname beh na dlhé trate,“ upozorňuje Blaháková.

Len dokonca januára bude ambasádorka pre komunitnú prácu chodiť po teréne a všetkých kontaktovať.

„Moja prvotná vízia je založenie pracovných skupín v týchto lokalitách, v tímoch po maximálne desať ľudí s členmi z Miestnej občianskej poriadkovej služby, tereňákmi, Rómami, Nerómami, kde by sme si povedali, ako si oni sami predstavujú spoluprácu,“ vysvetľuje ambasádorka.

„Je možné, že mesto Nitra bude príkladom pre iné slovenské mestá,“ konštatuje nitrianska ambasádorka.

V rámci Slovenska je Nitra vo funkcii ambasádorky pre komunitnú prácu priekopníkom. Chce tak komplexne riešiť problematiku rómskej minority. „Sme jednoznačne prví. Pozíciu ambasádorky zatiaľ nemá vytvorené žiadne iné mesto,“ povedal viceprimátor Miloslav Špoták.

Zuzana Blaháková študovala sociálnu prácu a neskôr sociálne služby a poradenstvo na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Obe jej záverečné práce sa týkali rómskej problematiky. Neskôr pracoval ako terénna sociálna pracovníčka v Zlatých Moravciach. Táto práca zároveň predstavovala jej prvý reálny kontakt s olašskými Rómami. Bola účastná aj národného projektu Terénna sociálna práca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde robila koordinátorku pre terénnych sociálnych pracovníkov.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password