Mesto pripravuje projekty za takmer osem miliónov eur

Nitra pripravuje viacero projektov zameraných na revitalizáciu verejných priestorov a zelene. Výdavky dosiahnu sumu takmer osem miliónov eur.

Podstatnú časť z nákladov chce mesto zaplatiť z európskych fondov. V prípade, že mestské zastupiteľstvo realizáciu schváli, vyčlení na ich spolufinancovanie z mestského rozpočtu takmer 400 000 eur. Najväčším projektom je plánovaná revitalizácia Mestského parku na Sihoti v celkovej hodnote viac ako 6 miliónov eur a veľkosť obnovenej plochy bude 94 000 štvorcových metrov.

Projekt je rozdelený na štyri etapy a riešiť sa bude hlavná os parku, severná časť, detské ihrisko, zvernica, pikniková a festivalová lúka.

Mesto plánuje revitalizovať i hradný kopec. V rámci projektu v hodnote takmer 900 000 eur má dôjsť k obnove zelene a vykonané budú protierózne a vodozádržné opatrenia. Na pláne je i obnova chodníkov, odpočívadiel či vyhliadky, a tiež verejného osvetlenia a kamerových systémov. Počíta sa aj s revitalizáciou lokálnych parkov na Jarmočnej, Škultétyho a Vašinovej ulici. Rekonštruovať sa má aj areál Základnej školy na Škultétyho ulici. Viac ako 260 000 eur pôjde na obnovu vnútroblokov v centre mesta na Štúrovej ulici, Wilsonovom nábreží a na ulici Za Ferenitkou.

Televízia Nitrička

Forgot Password