Mesto pripravuje projekt na revitalizáciu brehov Veľkej Hangóckej

Radnica naň chce získať zdroje z Programu Slovensku v rámci výzvy Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy.

Ako uviedol mestský úrad, maximálna výška podpory je viac ako 765.000 eur.

„Predmetom projektu je stabilizácia svahu jazera, ktorý bol porušený v dôsledku abrazívneho účinku vody. Následne došlo k podmytiu brehov, prepadnutiu brehových porastov a miestami aj k lokálnej poruche vozovky,“ uvádza sa v materiáli, o ktorom bude mestské zastupiteľstvo rokovať na svojom zasadnutí 18. apríla.

Projekt počíta s odstránením nánosov a stabilizáciou svahov lomovým kameňom.

Z jazera sa okrem toho odstráni bahno, ktoré bude dočasne uložené v blízkosti brehu, kde vyschne a následne ho odvezú na skládku. „Potom bude možné stabilizovať svahy lomovým kameňom. Vzhľadom na značné poškodenie svahov je navrhnuté aj vyrovnanie brehovej čiary,“ doplnil mestský úrad.

Televízia Nitrička

Forgot Password