Mesto pripravuje nový akčný plán pre mládež s finančnou podporou UNICEF-u

Ako uviedla radnica, dokument ponúkne prehľad opatrení a aktivít pre mladých ľudí v meste Nitra do júna 2025.

Materiál je výsledkom ročnej práce mestského akčného tímu, ktorý tvorí vyše 40 ľudí z rôznych oblastí.

„Ich cieľom je zlepšovanie prostredia pre deti a mladých ľudí v Nitre. Sú medzi nimi riaditelia škôl, koordinátori prevencie, školskí psychológovia, špeciálni pedagógovia, učitelia, pracovníci s ohrozeným skupinami, zamestnanci mesta zo sociálneho odboru a z odboru školstva. Pridali sa aj pracovníci občianskych združení STORM, IPčko, Alej na Prameni, Rytiersky rád sv. Gorazda, NIVAM, Slovenský Červený kríž a takisto rodičia, poslanci mesta a členovia Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu,“ pripomenul magistrát.

Opatrenia obsiahnuté v akčnom pláne pre mládež sa budú týkať školského prostredia, rodiny, komunít, voľného času a duševného zdravia.

„Kľúčovú rolu v tomto procese zohráva islandský model primárnej prevencie Planet Youth. Vďaka nemu je Nitra prvým mestom na Slovensku, ktoré disponuje lokálnymi a pomerne presnými údajmi o situácii vo veci návykových látok a iného rizikového správania mladých. Ďalším krokom je verejná konzultácia navrhovaného akčného plánu pre mládež. Uskutoční sa 10. apríla dopoludnia v centre voľného času Domino,“ doplnil mestský úrad.

Foto ilustračné: freepik.com

Televízia Nitrička

Forgot Password