Mesto ponúka dotáciu na úhradu nájomného. Vyzýva na poskytnutie údajov

Prevádzky, ktoré museli byť pre koronakrízu zatvorené alebo významne obmedzili svoju činnosť, majú možnosť získať pomoc vo forme dotácie na nájomné.

Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí (10. 9. 2020) schválilo poskytnutie zľavy z finančného plnenia nájomného vo výške 50 percent. Zľava sa vzťahuje na všetkých nájomcov nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitry alebo vo výkone správy spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o.

Predmetom nájmu môžu byť nebytové priestory, ktoré nájomca využíva na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ale aj trhové miesto.

Dotácia na úhradu nájomného bude poskytnutá subjektom, ktorým bolo užívanie predmetu nájmu na základe opatrení štátnych orgánov nejakým spôsobom sťažené (uzatvorené, obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti).

Mesto preto vyzýva všetkých občanov, ktorých sa táto forma pomoci týka, na poskytnutie údajov k podaniu žiadosti o dotáciu.

Nájomcovia musia mať ku dňu podania žiadosti usporiadané všetky finančné záväzky voči mestu, prípade spoločnosti Službyt, s výnimku neuhradeného nájomného za mesiace marec, apríl a máj 2020. Žiadosť je potrebné doručiť referentom pre prevádzku tržníc najneskôr do 30. septembra 2020. Všetky potrebné tlačivá a informácie môžu žiadatelia nájsť na tomto linku.

Foto: Ilustračné/unsplash.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password