Mesto podporí dotáciami kultúru a kreatívny priemysel

Rôzne druhy umenia, ale aj realizáciu kultúrnych podujatí, osvetových aktivít či tvorbu umeleckých diel podporí aj v tomto roku nitrianska radnica.

O dotácie na kultúru môžu požiadať fyzické i právnické osoby, ktoré majú v Nitre sídlo, prípadne tu vykonávajú svoju činnosť.

 Projekty je možné predkladať do 15. marca.

„Zámerom podpory je rozvoj kultúry na území mesta Nitra a spestrenie i rozšírenie žánrov podujatí. Cieľom je rozvoj kultúrneho života a zvýšenie atraktivity mesta pre návštevníkov a turistov,“ informovala nitrianska radnica. Tá chce v roku 2021 prioritne podporovať umenie vo verejnom priestore, oživenie pešej zóny, zviditeľnenie Nitry v rámci Slovenska, podujatia zamerané na významné výročia a osobnosti a tiež na zlepšenie vzájomného poznávania kultúr. „Vzhľadom na súčasnú situáciu a pretrvávajúcu hrozbu pandémie upozorňujeme žiadateľov, aby už pri tvorbe projektov mysleli aj na možné obmedzenia,“ pripomenul magistrát.

Televízia Nitrička

Forgot Password