Na prihláške a projekte EHMK pracovalo od minulého roka vyše 100 ľudí z celého kraja

Mesto Nitra už podalo prihlášku na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Na samotnej prihláške i na projekte pracovalo od marca minulého roku vyše 100 ľudí z celého kraja.

foto: nh

Ako informoval projektový tím, konceptom prihlášky a programu je Nitra ako Breaking Point, teda Bod zlomu. „Po diskusiách o našom meste s historikmi, aktívnymi obyvateľmi či nadšencami, sme si uvedomili, že Nitra je bodom zlomu, a to v čase aj v priestore. Preto chceme Nitru zadefinovať ako Breaking Point, kde kultúra a umenie slúžia ako katalyzátory hľadania riešení. Ako priestor, kde sú nefunkčné vzťahy, mechanizmy, dogmy a idey konfrontované a prelomené a znova zložené v lepšej a zdravšej podobe,“ uvádza sa v prihláške.

Programový koncept Nitry je rozdelený do troch symbolických „zlomov“, z ktorých každý reflektuje nejaký z problémov nielen Nitry, ale aj ďalších podobných európskych miest a regiónov. Prvým bodom zlomu je tak Break the Cycle, čiže Zlom kruhu, ktorý má ponúknuť triezvy pohľad na našu minulosť, s cieľom nájsť novú identitu mesta a regiónu, ktorá sa neopiera iba o prázdne legendy, ale o nadčasové idey a neustálu reflexiu prítomnosti.

Ďalším bodom zlomu má byť symbolické prelomenie ticha a prekonanie atomizácie spoločnosti.

„Obyvatelia Nitry, prisťahovalci, kultúrni aktéri… Viac ako kedykoľvek predtým sa uzatvárame do bublín, alebo do absolútnej izolácie. My veríme, že riešením je prelomenie ticha a otvorenosť voči sebe samým a všetkým, s ktorými zdieľame spoločný priestor,“ konštatuje sa v prihláške na EHMK 2026.

Posledným bodom programu je Zlom zeme, ktorý pripomína dôležitosť udržateľného rozvoja. „Ide o líniu, ktorá vníma ochranu životného prostredia, tvorivú participáciu a rozvoj ľudského potenciálu ako jednu úzko prepojenú tému,“ uvádza sa v dokumente.

Televízia Nitrička

Forgot Password