Mesto opäť ponúka kompostéry obyvateľom rodinných domov

Nitrianska radnica ponúka obyvateľom mesta kompostéry, ktoré môžu zadarmo získať obyvatelia rodinných domov.

Od 1. januára 2021 platí povinnosť, aby každý občan zabezpečil separovaný zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti. Vedenie Mesta Nitra sa rozhodlo podporiť kompostovanie, nakoľko tento spôsob zhodnotenia odpadu je najekologickejší a ekonomicky výhodný. Ide o najefektívnejší a najprirodzenejší spôsob, ako minimalizovať množstvo komunálneho odpadu. Aj preto sme sa rozhodli, že záujemcom budeme kompostéry rozdávať zadarmo, skonštatoval Hattas.

Rodinným domom mesto ponúka bezplatné pridelenie kompostéra a každá domácnosť má nárok len na jeden.

Žiadosť na pridelenie kompostéra bola uverejnená v októbrovom vydaní Radničných novín. V prípade záujmu môže záujemca poslať žiadosť aj elektronicky do 1. novembra 2021. Do žiadosti je potrebné uviesť meno, priezvisko, ulicu, číslo domu, telefónne číslo a do predmetu – Žiadosť o záhradný kompostér.

„V prípade, že do 1. novembra nedoručíte mestu návratku uverejnenú v Radničných novinách alebo inú žiadosť, budeme to vnímať tak, že máte vlastný kompostér a svoj biologicky rozložiteľný kuchynský odpad kompostujete. Ak nevlastníte kompostér a máte záujem o bezplatné pridelenie využite jednu z možností a požiadajte oň bezplatne,“ vyjadrilo sa mesto na svojej stránke.

Televízia Nitrička

Forgot Password