Mesto Nitra získalo významný titul, cieľom je efektívny a otvorený mestský úrad

Model CAF má vyhodnotiť všetky oblasti fungovania úradu, ale tiež ich vzájomné ovplyvňovanie sa a zachytenie trendov.

Po úspešnej implementácii modelu CAF a po hodnotení externej spätnej väzby získalo Mesto Nitra titul Efektívny používateľ modelu CAF.

„Ide o významný a medzinárodne uznávaný titul, ktorý majú v celom svete viac ako štyri tisícky firiem a inštitúcií. Platný je dva roky od udelenia, teda do 1. júna 2024,“ informoval hovorca Nitry Tomáš Holúbek.

Primátorovi Nitry Marekovi Hattasovi titul slávnostne odovzdala predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Katarína Surmíková Tatranská v pondelok 4. júla.

Čo je to vlastne CAF? Model CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia) je nástroj manažérstva kvality vyvinutý verejným sektorom pre verejný sektor. Je špeciálne prispôsobený pre potreby organizácií verejnej správy.

Externá spätná väzba modelu CAF bola zameraná na preverenie efektívnosti procesu samohodnotenia a na uplatňovanie ôsmich princípov výnimočnosti.

„Realizované hodnotenie preukázalo, že napriek všetkým obmedzeniam kvalita realizácie procesu zodpovedala snahe o zabezpečenie kontinuity aktivít v smere dosiahnutia definovaných cieľov a v rámci hodnotenia jednotlivých pilierov neboli identifikované zásadné nedostatky či nesúlad s požiadavkami všeobecnej medzinárodne platnej metodiky,“ napísali hodnotitelia.

Na Mestskom úrade v Nitre prebieha zavádzanie manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF a s metodickou podporou Úradu pre metrológiu, normalizáciu a skúšobníctvo SR od marca 2021.

Model CAF má úrad priviesť k výnimočnosti vo viacerých oblastiach, od zamerania na zákazníka cez zameranie na výsledky až po inovácie. Všetky činnosti majú viesť ku kvalitnej samospráve, ktorej služby sa hodnotia najmä podľa ich vplyvu na kvalitu života ľudí.

„Je to možno ambiciózny cieľ, ale my máme záujem, aby mestský úrad fungoval bezchybne, aby bol otvorený, promptný, efektívny a transparentný. CAF preto využijeme ako mnohými krajinami overený nástroj, ktorý nám zefektívni vnútorné mechanizmy a pomôže nám nastaviť procesy na meste tak, aby všetko fungovalo ako švajčiarske hodinky,“ povedal primátor Marek Hattas.

Garantom modelu CAF na úrade sa stal prednosta radnice Martin Horák, metodičkou modelu CAF je Monika Reiskupová z Odboru projektového a strategického riadenia.

Implementácia modelu CAF prebieha na celom Mestskom úrade v Nitre a podporuje ju CAF tím vytvorený zo zamestnancov úradu, ktorí sa stali jeho súčasťou na základe zverejnenej výzvy a osobnej motivácie prispieť k zavedeniu manažérstva kvality.

„Držiteľov titulu združuje Inštitút pre verejnú správu (EIPA) s viac ako 25-ročnými skúsenosťami zameranými na rozvoj verejnej správy. Mesto Nitra sa tak stalo členom európskej rodiny združenej pod EIPA,“ dodala radnica.

foto: Tomáš Holúbek

Televízia Nitrička

Forgot Password