Mesto Nitra získalo dotáciu z eurofondov na výstavbu cyklostrasy

Nová cysklotrasa má prepojiť budovanú cyklotrasu Klokočina – Diely – Mlynárce s existujúcou sieťou cyklotrás v okolí rieky Nitra.

Vybudovaním cyklotrasy Vodná – Zelokvet zároveň vznikne prepojenie strategického priemyselného parku s cyklotrasou Dobrotka a následne sídliska Diely, informovala radnica.

Nová cyklotrasa bude mať necelých 1,5 kilometra. Viesť bude od Vodnej ulice cez Bratislavskú ulicu k Zelokvetu, ukončená bude na Dubíkovej ulici v mestskej časti Mlynárce. Mesto na jej výstavbu požadovalo 612.935 eur.

„Momentálne čakáme na rozhodnutie o presnej výške pridelených financií. S prácami sme pripravení začať čo najskôr. Máme vysúťaženého dodávateľa stavebných prác a sme tesne pred podpisom zmluvy a odovzdaním staveniska,“ informoval magistrát.

Televízia Nitrička

Forgot Password