Mesto Nitra začalo s výrubom inváznych drevín na sídlisku Chrenová

Magistrát pripomenul, že povinnosť odstraňovať invázne druhy stromov má samospráva zo zákona.

„Inšpekcia životného prostredia dokonca udeľuje pokuty mestám, ak nerobia opatrenia na odstraňovanie a zamedzenie šírenia nepôvodných druhov. Rozumieme, že pre občanov ide na prvý pohľad o zdravý strom, ktorý plnil svoj účel, no tieto invázne druhy je nutné odstrániť,“ vysvetlil mestský úrad.

Ako informovala radnica, z verejných priestranstiev je odstraňovaný predovšetkým javorovec jaseňolistý a pajaseň žliazkatý. „Nie sú vhodné do nášho prostredia. Vytláčajú pôvodné druhy z územia, ich šírenie je nekontrolovateľné a údržba neudržateľná,“ uviedol mestský úrad.

Ako doplnil, dlhodobým cieľom mesta je koncepčná výsadba dlhovekých drevín.

„Práve odstránením inváznych drevín uvoľňujeme priestor na novú výsadbu. Len za minulý rok sme vysadili viac ako 183 stromov a 733 kríkov a trvaliek. Ďalšia výsadba pribudne tento rok aj v lokalitách, kde aktuálne odstraňujeme invázne dreviny. Okrem toho sme len v minulom roku revitalizovali päť veľkých zelených plôch. Ide o hradný kopec, Borinu, Brezový háj, Nový a Starý park, kde pribudli aj stovky nových stromov,“ doplnila radnica.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password