Mesto Nitra z rozpočtu poskytne viac ako pol milióna eur na šport

O prerozdelení sumy rozhodlo mestské zastupiteľstvo Nitry na svojom marcovom zasadnutí.

Ilustračná foto: pixabay.com

Suma 514 133 eur pôjde z rozpočtu mesta a je určená pre športové kluby a športové podujatia.

Financie budú prerozdelené do troch oblastí.

„Suma 290 000 eur je vyčlenená pre takzvané strategické športy. Ďalších 203 110 eur dostanú ostatné športové kluby. Na podporu športových podujatí poslanci vyčlenili 21 023 eur, informoval Mestský úrad v Nitre.

Peniaze z rozpočtu pôjdu na podporu viac ako 30 športových klubov a desiatky rôznych športových podujatí. „Minimálne 60 % sumy poskytnutých dotácií pre cieľové oblasti strategických a ostatných športov je určených na podporu mládežníckeho športu,“ uvádzalo sa v dôvodovej správe k predkladanému materiálu.

Televízia Nitrička

Forgot Password