Mesto Nitra sa zapojilo do projektu Odkaz pre kraj

Jeho cieľom je zmapovať predstavy mladých ľudí o budúcnosti v roku 2040.

Radnica na projekte spolupracuje s Nitrianskou krajskou radou mládeže a organizáciou YouthWatch. „Mladí ľudia z Nitry môžu vyplniť jednoduchý online dotazník a prostredníctvom neho nám povedať, čo ich zaujíma o trávení voľného času v roku 2040. Ich otázky nám pomôžu lepšie porozumieť tomu, ako vnímajú budúcnosť a aké sú ich očakávania. Spolu sa tak môžeme lepšie pochopiť a pripraviť sa na budúcnosť,“ uviedla koordinátorka práce s mládežou z mestského úradu Ulrika Ťapušová.

Ako doplnila, zozbierané údaje pomôžu lepšie pochopiť mládež, jej očakávania a potreby.

„Projekt má trvať dva roky. V prvej fáze sa zameriava na mapovanie voľného času mladých, v druhej časti na ich vzdelávanie. YouthWatch využíva v tomto projekte získavanie informácií od mladých ľudí pomocou dotazníka, workshopov v mestách Nitrianskeho kraja, labov a okrúhlych stolov,“ dodala Ťapušová.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password