Mesto Nitra podporí 15 projektov zameraných na sociálnu oblasť

Mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní na tento účel schválili dotácie v celkovej výške 56.000 eur.

Ako informoval mestský úrad, dotácie sú určené na šesť cieľových oblastí.

Je medzi nimi zlepšenie prístupnosti rôznych služieb pre obyvateľov Nitry, podpora aktivít pre rodiny s deťmi i pomoc aktívnym seniorom. K ďalším cieľovým oblastiam patrí integrácia Rómov, podpora verejného zdravia a prevencia sociálno-patologických javov.
Medzi podporenými zámermi je napríklad projekt internetovej poradne pre mladých IPčko s názvom (Ne)vypočutí mladí ľudia v bezpečnom prostredí ID Klubu či poskytovanie služieb rizikovým obyvateľom mesta, ktoré chce realizovať občianske združenie STORM. Podporu získali aj projekty Medzigeneračná letná univerzita na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, projekt Nitrianskej galérie s názvom Tvoriť môže každý, podpora dobrovoľníctva v Komunitnom centre Nedbalova a ďalšie zámery.

Zdroj foto: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password