Mesto Nitra plánuje pokračovať v rekonštrukcii budovy bývalej MŠ na Párovskej ulici

Opravou prvého nadzemného podlažia vznikne trieda pre približne 18 detí, informovala radnica.

S rekonštrukciou vnútorných priestorov objektu začala samospráva v minulom roku. Na hornom poschodí vznikol predškolský klub a neskôr i materská škola. Slúži pre deti odídencov z Ukrajiny, v budúcnosti plánuje mesto zriadiť zmiešané triedy. Škola na Párovskej 40 bude priradená k materskej škole Párovská 36, s ktorou má spoločný dvor i vonkajšie hracie prvky.

Na rekonštrukciu objektu získala samospráva v minulom roku financie z prostriedkov UNICEF vo výške 113.000 eur.

Táto suma pokryla kompletnú prestavbu, sociálne zariadenia, podlahy, maľovanie, nové elektrické rozvody a materiálno-technické vybavenie.

Mesto Nitra získalo na roky 2023 a 2024 z UNICEF Slovensko spolu 1,3 milióna eur.

Financie sú určené na realizáciu aktivít súvisiacich s riešením krízovej situácie odídencov z Ukrajiny a ich detí.

Z tejto pomoci profitujú aj obyvatelia mesta, upozornila radnica.

Zdroj foto: FB Mesto Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password