Mesto Nitra nesúhlasí s tým, aby rýchlostná cesta R8 viedla cez obývanú časť mesta

Mesto Nitra nesúhlasí s tým, aby rýchlostná cesta viedla cez zastavané územie v lokalite Šindolka. Vyplýva to z uznesenia, ktoré prijalo nitrianske mestské zastupiteľstvo na septembrovom rokovaní.

(zdroj: TASR) Rýchlostná cesta R8 má prepojiť Nitru, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou. Podľa spracovateľov zámeru je najrýchlejšia návratnosť investície pri variante, podľa ktorého by sa cesta R8 napájala na cestu R1 na Šindolke v severnej časti Nitry.

Mestskí poslanci sú však presvedčení, že vedenie rýchlostnej cesty cez obývanú štvrť je neprijateľné a je v nesúlade so schváleným územným plánom mesta i so strategickým plánom udržateľnej mobility mesta. Radnica požaduje spracovanie nového variantu a podľa slov hlavného architekta Nitry Viktora Šabíka sa mesto s ministerstvom dopravy už predbežne dohodlo.

Spracovanie nového vedenia cesty R8 cez Šindolku je v procese zvažovania.

Na základe rokovania na ministerstve dopravy žiadame spracovanie variantu ,I‘. Mal by viesť popri rieke Nitra v mieste už existujúcej obslužnej cesty v priemyselnom parku, kde už sú vybudované aj protihlukové zábrany,“ uviedol Šabík.

Podľa slov primátora Mareka Hattasa je súčasný návrh vedenia cesty R8 z urbanistického hľadiska nevyhovujúci, čo zástupcovia mesta deklarovali aj na ministerstve dopravy. „Zdôraznili sme, že táto alternatíva je neprijateľná. Zároveň sme otvorili aj debatu o tom, že by sme chceli posúdiť ďalší variant, ktorý by sa napájal na výjazd na Bratislavskú ulicu a šiel by obchvatom v priemyselnom parku. Dohodli sme sa na ďalších postupoch a stretnutí približne o mesiac. Ja verím, že sa posunieme ďalej,“ skonštatoval Hattas.

Radnica chce v okolí priemyselného parku v severnej časti mesta iniciovať aj ďalšiu zmenu v doprave. Má ňou byť zmena klasifikácie takzvaného severného obchvatu mesta pod Zoborom z rýchlostnej cesty R1A na miestnu komunikáciu.

„Máme tam veľký problém s hlukom a nedokážeme tam postaviť normálnu križovatku, tak ako je to na štvorpruhových komunikáciách v meste, kde sú bežné napríklad aj priechody pre chodcov, tak ako to má vyzerať v zastavanom území,“ zdôraznil Hattas.

Mestský poslanec Peter Oremus je presvedčený, že Nitra by mala pri presadzovaní vhodného variantu rýchlostnej cesty R8 spolupracovať aj s inými samosprávami vrátane vyššieho územného celku. „Vzácne sa zhodujeme, vedenie mesta, poslanci aj občania, že ten variant, ktorý navrhuje Útvar hodnoty za peniaze, je neprijateľný aj z hľadiska stratégie, podľa ktorej by mali rýchlostné cesty prechádzať mimo zastavaného územia miest. Mali by sme prijať kroky, ktoré budú razantné a jednoznačné, aby štátne inštitúcie nemohli konať podľa svojvôle a bez rešpektovania názorov samosprávy,“ skonštatoval Oremus.

Televízia Nitrička

Forgot Password